REFERAT

Generalforsamling i Ørbæk L’hombreklub den 7. september 2021 i Ørbæk Midtpunkt kl. 19.00

 

1

Valg af dirigent og stemmetællere – Dirigent: Ivan Kruse og stemmetæller: Marianne Jensen og Tina Krogh

 

     

2

Formandens beretning – godkendt

 

     

3

Aflæggelse af det kontrolleret regnskab. – godkendt  

Bestyrelsens forslag til kontingent og halleje for den kommende sæson. – bestyrelsen foreslår et kontingent frit år. 

 

     

4

Indkomne forslag – ingen

 

 

5

Valg af bestyrelse

 

      På valg er

      Hans Ejler Bang - genvalgt

     Carl Haals – genvalgt

6

Valg af suppleant

 

      På valg er

           Karl Christoffersen – genvalgt

7

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

 

      På valg er

            Aage Boel som bilagskontrollant - genvalgt

            Lennie Larsen som bilagskontrollantsuppleant – modtog ikke genvalg. Dennis Krum blev valgt.

8

Eventuelt

 

     

     

 Klubben er vært med en omgang drikkelse under generalforsamlingen samt kaffe og lagkage i pausen.

Efter generalforsamlingen spilles en gang præmiel’hombre, indskuddet er kr. 50,00 pr. spiller og hele indskudspuljen vil blive uddelt i præmier.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Heidi Storgaard

Næstformand: Karl Aage Hansen

Kasserer: Hans Henning Knudsen

Sekretær: Hans Ejler Bang

Hjemmeside m.m. Carl Haals

 Referent: Heidi Storgaard

o O o

 

Formandsberetning 2020-2021

 

Jeg vil starte beretningen i år med, at sitere fra en bog jeg har fundet ”Bogen om kortspil” under afsnittet for L’hombre står der bl.a. følgende.

”L’hombre er meget forskelligt fra alle andre spil og det er vanskeligt at lære. Det er et af de klassiske spil, der i Europa i århundreder har indtaget hæderspladsen blandt kortspil. Indtil 2. verdenskrig var det næsten det eneste ”pænere” spil, der blev spillet. Derefter gik det hurtigt tilbage for l’hombre og bridge har næsten helt overtaget l’hombrens rolle. De unge kender næsten ikke dette fascinerende spil, der er i fare for at uddø.”

Bogen er skrevet i 1982 og jeg våger den påstand, at Ørbæk l’hombreklub er et bevis på det ikke er helt rigtigt. Ikke desto mindre er det derfor meget vigtigt vi tager imod alle spillere med åbne tilgang og sørger for alle føler sig velkommen. Så vel erfarende som nybegynder.

Sæson 2020/2021 var med meget lidt L’hombre spil i klub regi, jeg håber derfor på meget mere i den sæson vi står over for.

Klubturneringen fik en bræt afslutning, med en følelse af, at vi dårligt var kommet i gang. Det samme kan nævnes om Fyns Turneringen og for DM’s vedkommende nåede vi aldrig til start.

Det der blev nået, var sommerturneringen, den fynske l’hombredag, samt pige l’hombre som blev afviklet af Ørbæk L’hombreklub, vi fik stor anerkendelse for vores dag, forplejning m.m. Det er Ringe L’hombreklub som står for dagen i år, de har ligeledes valgt Ørbæk som spillested.

Broløbet som så mange har sagt ja at hjælpe med, vil jeg gerne takke på forhånd. En særlig tak til Ivan og Carl for det store arbejde I allerede har gjort.

Til sidst vil jeg sige tak til alle medlemmerne for fremmødet, uden jer var der ingen klub.

--- 2020 --- 

Referat

Generalforsamling i Ørbæk L’hombreklub den 1. september 2020 i Ørbæk Midtpunkt kl. 19.00

 Med følgende dagsorden

1

Valg af dirigent

 

Ivan Kruse blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2

Formandens beretning

      

Beretningen blev godkendt

3

Aflæggelse af det kontrollerede regnskab.

Bestyrelsens forslag til kontingent og halleje for den kommende sæson.

      

 • Regnskabet blev godkendt
 • Kontingent for sæsonen 2020/2021 uændret til kr. 150,00
 • Hallejen for sæsonen 2020/2021 blev reduceret til  kr. 200,00

4

Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

Lene Jørgensen opfordrede bestyrelse til at betale indskud for holdtilmeldinger til fynsturneringen, hvilket affødte en god debat

5

Valg af bestyrelse

På valg er

 • Karl Aage Hansen
 • Hans Henning Knudsen
 • Heidi Storgaard

 

Alle blev genvalgt

6

Valg af suppleant

     På valg er

 • Karl Christoffersen

 

Karl Christoffersen blev genvalgt

7

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

       På valg er

 • Aage Boel som bilagskontrollant
 • Jens Krebs som bilagskontrollantsuppleant

 

 • Aage Boel blev genvalgt som bilagskontrollant
 • Lennie Larsen blev nyvalgt som bilagskontrollantsuppleant

8

Eventuelt

 

 1. Formanden overrakte præmier for klubturneringerne
 2. Hans Ejler Bang omtalte l’hombreskolen og opfordrede til at henvise emner til l’hombreskolen
 3. Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden
 4. Der blev udbragt et leve for Ørbæk L’hombreklub
 5. Aftenen sluttede med præmiel’hombre
     

 Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand

Heidi Storgaartd

Næstformand

Karl Aage Hansen

Kasserer

Hans Henning Knudsen

Sekretær

Hans Ejler Bang

Bestyrelsesmedlem

Carl Haals

 

o 0 o

Formandsberetning 2019-2020

 Vi kom ud af sæsonen på en anderledes må, det var meget sy realistisk at stå der den ene aften og fortælle jer, at vi spille vider og næste aften er alt lukket ned. Nu er vi her igen, men med retningslinjer som vil være i samfundet i lang til. Den danske kultur som at give hånd vil nok være forandret for en tid.

Klubturneringen i efteråret 2019 gik over mange aftner med en alle mod alle turnering. I foråret var det planen at spille en 2 gange 7 holds turnering med op og nedrykning midtvejs for til sidst af finde klubmeteren, men sæsonen fik en anden afslutning som så meget andet i dette forår. Vi måtte trække en streg og efter spille aften den 3. marts blev resultatet det at Klaus Jensens hold er blev klubmester 2020. Bestyrelsen fik i sæsonen nogle holdningsmeninger for vores dispositioner omkring turneringen, vi har lyttet til hvad der er blevet sagt, I skal ikke være i tvivl om vi gøre hvad vi kan for at gøre alle tilfreds, men den intention er bare ikke altid mulig. I forblindelse med afvikling af turneringerne skylder bestyrelsen en tak til Svend Erik for arbejdet med turneringsplannerne og Hans Lyder for at vi altid har noget at skrive på.

Til DM var vi repræsenteret i denne sæson med to hold, hvor Svend Erik var holdkaptajn på det ene og Stig på det andet, begge hold var med helt frem til finalen, jeg sætter pris på at I bruger jeres tid på DM og håber at Ørbæk L’hombreklub er repræsenteret igen til næste år.

Årets venskabs turnering med Kerteminde, blev vundet af Kerteminde vi stillede ikke med stærkeste op stilling og det fik vi at mærke. Traditionen med Kerteminde turneringen går nu 34 år tilbage, men ligger nu i forandringer, som jeg efterlyste på sidste generalforsamling, har vi fået nogle input og dem vil vi arbejde på og sammen med Kerteminde finde en måde hvorpå vores turnering fremover kan blive afviklet.  

I Fynsturneringen har klubben været repræsenteret med i alt 10 hold. Stillingen ved sæsonens afslutningen er den at i 1. division forbliver Stigs hold, de endte på en ærgerlig 4. plads. I 2. division blev Klaus Jensens hold vinder og rykker tilbage til 1. division efter et år i anden, Ivans hold bliver i 2. division, Lars Knudsens og Svend Eriks hold må en tur i 3. division. I 3. divisions hvor Ørbæk vanen tro har mange hold med, blev de sidste 2 kampe annulleret og stillingen efter kampaften den 5. marts er det der danner grundlag for årets resultat. Det betyder at Jens Peters hold vinder 3. division, Dennis’ hold bliver nummer 2 og Hennys hold nummer 3, alle disse hold rykker i 2. division, mens Bjarnes og Hennings hold bliver i 3. division.

L’hombreskolen har igen genereret nye spiller til vores klub takket være Svend Eriks, min og Hans Ejlers ihærdighed. Tag godt imod nye spillere, vi har brug for alle dem vi kan skaffe deles via skolen og af anden vej. 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med emnet, hvordan forholder vi os hvis de 9 matadorer kommer på besøg i vores klub. Vi besluttede:

 • De 9 matadorer skal være ”født” på hånden.
 • Kommer de, ved en turneringaften honoreres den person som ser den først og kortende skal derefter vaskes om eller spiles annulleres.
 • Den heldig, som får 9 matadorer på hånden præmieres af klubben med et gavekort til Brugen til en værdi af kr. 500,00.

Broløbet som så mange havde sagt ja at hjælpe med, er jo som bekendt udsat til næste år, jeg håber I også er friske til den tid. Tak til Ivan og Carl for det store arbejde I allerede har gjort.

Til sidst vil jeg sige tak til alle medlemmerne for fremmødet, uden jer var der ingen klub.

o 0 o

Referat af generalforsamlingen i Ørbæk L’hombreklub den 26. marts 2019 i Ørbæk Midtpunkt.

 

Dagsorden:

 

1

Valg af dirigent og stemmetællere

 

Ivan Kruse blev. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet.   

2

Formandens beretning

 

Heidi Storgaard aflagde beretning for året. Der var ingen bemærkninger og beretningen blev enstemmigt godkendt

3

Aflæggelse af det reviderede regnskab.

Bestyrelsens forslag til kontingent og halleje for den kommende sæson.

 

Hans Henning Knudsen fremlagde regnskab for året. Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev enstemmigt godkendt 

4

Indkomne forslag

 

Bestyrelsen har indgivet forslag til vedtægtsændring, således at:

§ 5. Generalforsamling. Stk. 7.

punkt C: Valg af: 1 revisor for 1 år og punkt: D: Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

ændres til: Punkt C: Valg bilagskontrollant for 1 år, og D: valg af bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

5

Valg af bestyrelse

 

      På valg er

           Hans Ejler Bang.  – Hans Ejler Bank blev genvalgt

     Carl Haals. – Carl blev genvalgt

6

Valg af suppleant

 

      På valg er

           Karl Kristoffersen. – Karl Kristoffersen blev genvalgt

7

Valg af revisor og revisorsuppleant

 

      På valg er

Aage Boel som revisor. Aage Boel blev genvalgt – herefter som bilagskontrollant

Jens Krebs som revisorsuppleant. Jens Krebs blev genvalgt – herefter som bilagskontrollantsuppleant

8

Eventuelt

 

Børge Nielsen oplyste, at han havde kikket i de gamle protokoller og fortalte lidt om klubbens historie og om ”gamle” medlemmer.

 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

     

 

Efter generalforsamlingen var der overrækkelse af præmier m.v. til vinderne af vores forskellige klubturneringer. Aftenen sluttede med en gang præmiel’hombre.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Heidi Storgaard

Næstformand: Karl Aage Hansen

Kasserer: Hans Henning Knudsen

Sekretær. Hans Ejler Bang

Bestyrelsesmedlem. Carl Haals

 

Ørbæk, den 26. marts 2019

 

Dirigent:                                                           Formand:

o O o        

 Formandsberetning 2018-2019

Først vil jeg takke min bestyrelse for det gode samarbejde vi har haft gennem år. I har været gode til at holde mig i ørerne.

 Ørbæk L’hombreklub har igen i år deltaget i arrangementet ”60+ i bevægelse”, denne gang fik arrangementet ikke den samme opmærksomhed som året før, jeg tror arrangementet bør holdes hvert 2. år for så mange 60+er bliver der ikke klækket hvert år og for klubbens vedkommende. Var det heller ikke gennem vores tilstedeværende vi fik elever til l’hombreskolen. Tak til jer der brugte en dag til gavn for klubben.

 I januar kunne klubben fejre 60-års jubilæum, det valgte vi at gøre med lidt godt at spise og det vi kommer her for nemlig et godt spil kort, dog valgt vi at udnævne et æresmedlem, som en markering af dagen.

 Klubturneringen har i denne sæson været afviklet med en 8 holds turnering og en 5 holds turnering, med op og medrykning under vejs. Afslutningsvis blev det Jens Peters hold som kan kalde sig klubmestre 2019, holdet havde næse for hvornår der skulle sættes ind og selv i den sidste kamp blev der rykket rundt på det endelige resultat. Ørbæk L’hombreklub er meget traditionsbundet, men jeg kunne godt have lyst til nogle turneringer gennem året hvor holdene var mere jævnbyrdige hvilket ville gøre resultatet mere spændende og der ville ske en læring til især til vores nye klubmedlemmer. For en sikkerhedsskyld skal jeg skynde mig at sige at de makkere man har nord-syd og øst-vest forbliver som de er. I forblindelse med afvikling af turneringerne skylder jeg en tak til Svend Erik for arbejdet med turneringsplannerne og Hans Lyder for at vi altid har noget at skrive på.

Til DM var vi igen repræsenteret med et hold, hvor Svend Erik var holdkaptajn, holdet havde ikke helt vind i sejlene og blev ikke helt retfærdigt behandlet. Holdet blev slået ud i de indledende runder, men jeg håber at Ørbæk L’hombreklub er repræsenteret igen til næste år.

 Årets venskabs turnering med Kerteminde, blev vundet af Ørbæk med 35 mod 29 point. Traditionen med Kerteminde turneringen går 33 år tilbage hvor vi sammenlagt har vundet 2 ud af 3 gange. Når det så er sagt, er det også med en smule frustration jeg siger dette for Ørbæk har mange som er oversidder på disse aftner, hvilket jeg ikke selv har det godt med. Hvis generalforsamlingen har nogle ideer, vil vi gerne høre dem det kan jo også være at I synes det er godt nok som det er.  

 I Fynsturneringen har klubben været repræsenteret med i alt 11 hold. Stillingen ved sæsonens afslutningen er den at i 1. division må Klaus’ hold sige farvel og en tur i 2. division. For 2. divisions vedkommende ser det sådan ud, at Stigs hold med en 2. plads rykker i 1. division, Lars Knudsens hold bliver og Jens Peters hold må sige farvel og en tur i 3. division. I 3. divisions hvor der var mange hold fra Ørbæk med, ja det var næsten som at holde en eks. klubaften, blev stillingen den at Svend Eriks hold vinder 3. division og Ivans hold bliver nr. 2, begge hold rykker i 2. division. Dennis’, Aksels, Hennys, Bjarnes, og Steens hold bliver i 3. division dog skal det siges at Dennis’ hold blev nr. 1 i gruppe B.

Ørbæk L’hombreklub er i tilvækst og det takket være den store indsats Hans Ejler har lagt for dagen med l’hombreskolen og med medlemmernes hjælp er det igen i år lykkes os at få en tilgang som er større end afgang. Tak for jeres indsats i den sammenhæng.

 Sommetider bliver jeg skillet det spørgsmål ”hvorfor”. Til det må jeg bare sige grunden til vi gør som vi gøre er den, at det der kommer ud, er lig med de ideer som er i vores hoveder på det tidspunkt beslutningerne skal tages. En af ideerne der i vores hoveder lige nu er tanke om at indkalde alle holdkaptajnerne til et møde inden sæsonstart i august. Derudover betyder det ikke at vi ikke er lydhøre og vi modtager gerne gode ideer. I er velkommen til at sende en mail eller komme dem en seddel med undringen til praksis og ideer til forandringer blot I ikke forventer at alt bliver efterkommet.

 Til sidst vil jeg sige tak alle medlemmerne for et godt fremmøde, uden jer var vi ingen ting.

 

 

 

                                                        .