Bestyrelsen indkalder til:

Generalforsamling i Ørbæk L’hombreklub den 7. september 2021 i Ørbæk Midtpunkt kl. 19.00

Med følgende dagsorden

 

1

Valg af dirigent og stemmetællere

 

     

2

Formandens beretning

 

     

3

Aflæggelse af det kontrolleret regnskab.

Bestyrelsens forslag til kontingent og halleje for den kommende sæson.

 

     

4

Indkomne forslag

 

 

5

Valg af bestyrelse

 

      På valg er

           Hans Ejler Bang

          Carl Haals

6

Valg af suppleant

 

      På valg er

           Karl Christoffersen

7

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

 

      På valg er

            Aage Boel som bilagskontrollant

            Lennie Larsen som bilagskontrollantsuppleant

8

Eventuelt

 

     

     

 

Klubben er vært med en omgang drikkelse under generalforsamlingen samt kaffe og lagkage i pausen.

Efter generalforsamlingen spilles en gang præmiel’hombre, indskuddet er kr. 50,00 pr. spiller og hele indskudspuljen vil blive uddelt i præmier.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen