Referat af bestyrelsesmøde hos Hans Henning Knudsen den 28/4-2021

Fremmødte: Heidi, Hans Ejler, Hans Henning, Karl Aage og Carl

Referent. Heidi

 •  Opstart efter en lang nedlukning.Efter en lang nedlukning, er det blevet besluttet at klubben starter med en generalforsamling den 7. september 2021.
 • Turneringen kommer til at køre fra den 14. september 2021. Heidi kontakter alle holdkaptajner i juni/juli.
 •  Næste møde: 10. august 2021 hos Hans Ejler

 o 0 o

 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. august 2020.

Tilstede:                            Hans Ejler, Karl Aage, Hans Henning, Carl og Heidi.

Referat:                             Heidi.

 Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt. Det blev aftalt at hvis der ikke inden for 8 dage efter udsendelsen, havde være indsigelser var referatet automatisk godkendt.

 • Evt. tilføjelser af punkter til dagsorden.

Intet at tilføje.

 • Opstart.
  • Hvad må vi? Hans Ejler kontakter Heidi efter torsdag.

v  Der bruges håndsprit ved indgangen.

v  Der bruges håndsprit, når selvbetjeningskøleskabet bruges.

v  Der holdes afstand under kaffen (kaffebordet dækkes af hallens personale).

v  Der rengøres spilleborde i kaffepausen (hallens personale.

v  Der sprittes hænder inden anden runde.

 • Hvor mange hold? Med det spillerfrafald og den tilgang der er kommet ender klubben med at start med 13 hold igen i den kommende sæson.

 Generalforsamlingen – evaluering dato 1. september.

Dagsorden laves af Carl og udsendes efter tilbagemelding fra bestyrelsen.

  • Formandsberetning – blev læs op og tilrettet.
  • Regnskab – er fremlægges for bestyrelsen.
  • Valg til bestyrelsen – Karl Aage, Hans Henning og Heidi er på valg.
  • Forplejning – en genstand pr. deltager samt kaffe og lagkage gives af klubben.

 Turneringen.

  • Efteråret 2020 – der spilles en alle mod alle med handicap til de 4 bedste hold fra efteråret 2019. Turnering starter 8. september 2020. Carl laver et udkast til en turneringsplan.
  • Præmier foråret 2020 – spilleaften 3. marts 2020 danner grundlagt for klubmester og præmier.
  • Evt.

o 0 o 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 15. februar 2020.

 

Tilstede:                      Hans Ejler, Karl Aage, Hans Henning, Carl og Heidi.

Referat:                       Heidi.

 

 • Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt. Det blev aftalt at hvis der ikke inden for 8 dage efter udsendelsen, havde være indsigelser var referatet automatisk godkendt.

 • Evt. tilføjelser af punkter til dagsorden.

Intet at tilføje.

 • Turnering.
 1. Evaluering på Kertemindeturneringen: Både Kerteminde og Ørbæk kan se, at afviklingen ikke er optimal. Ørbæk vil komme med et forslag til Kerteminde om afvikling over to torsdage efter endt fynsturnering.
 2. Foråret 2020: Forbliver som det er vedtaget i november.

 

 • Generalforsamlingen.
 1. Formandsberetning: ligger i den spæde begyndelse – bestyrelsen vendte punkterne.
 2. Regnskab: dette blev fremlagt.
 3. Valg til bestyrelsen: Karl Aage, Hans Henning og Heidi er på valg.
 4. Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 14. november 2019.

Tilstede:                      Hans Ejler, Karl Aage, Hans Henning, Carl og Heidi.

Referat:                       Heidi.

 • Godkendelse af referat fra sidst.

Godkendt. Det blev aftalt at hvis der ikke inden for 8 dage efter udsendelsen, havde være indsigelser var referatet automatisk godkendt.

 • Evt. tilføjelser af punkter til dagsorden.

Pige L’hombre.

Nyhedsbrev.

 • Julefrokost

Seneste tilmelding er den 10. dec.

Menuen er gl. dags oksesteg med kaffe og ris á la mande + 1 genstand.

Præmier for efterårets turnering bliver uddelt.

 • Turnering – planlægning af ny sæson.

Kerteminde: bliver 28. januar og 4 februar 2020.

Foråret 2020: der spilles i 2 rækker med 7 hold i hver, med op og ned rykning af 2 hold. Turneringen løber frem til 21. april 2020, afbrudt af Kertemindeturneringen.

Generalforsamlingen som er berammet til den 28. april 2020.

 • Præmiefordeling.

Til efterårsturneringen er der præmie til nr. 1, nr. 2, nr. 3 og 5 hold mere.

Kertemindeturneringen spilles i to rækker i hver række præmieres nr. 1 = 3 fl., nr. 2 = 2 fl., nr. 3 og 7

Forårets turnering præmieres til sidst i begge rækker til nr. 1, nr. 2, nr. 3 og et hold mere.

 • Pige L’hombre

Ørbæk L’hombreklub har tilbudt at afvikle pige l’hombre 2020, det bliver 18. oktober 2020 

 • Nyhedsbrev.

Nyhedsbrevene vil fremadrettet blive erstattet af et åbnet referat, som lægges op på hjemmesiden.

 • Evt.