D A G S O R D E N 

til generalforsamlingen den 7/9-2021 kl 19.00

 

1

Valg af dirigent og stemmetællere

 

     

2

Formandens beretning

 

     

3

Aflæggelse af det kontrolleret regnskab.

Bestyrelsens forslag til kontingent og halleje for den kommende sæson.

 

     

4

Indkomne forslag

 

 

5

Valg af bestyrelse

 

      På valg er

           Hans Ejler Bang

          Carl Haals

6

Valg af suppleant

 

      På valg er

           Karl Christoffersen

7

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

 

      På valg er

            Aage Boel som bilagskontrollant

            Lennie Larsen som bilagskontrollantsuppleant

8

Eventuelt