Spillets regler

Bemærk!
Det kan umiddelbart virke
meget svært og uoverskueligt, når man læser om spillet- men man kommer
ret hurtigt til at lære spillet ved at komme igang med at melde og
spille under god vejledning.

L’hombrespillets regler

Indledning

L’hombre spilles bedst af 4 spillere, hvor kun de tre spillere deltager i
det enkelte spil og den 4. er oversidder. De 4 spillere skiftes til at sidde
over.

L’hombre spilles med kun 40 kort, idet hverken ottere, niere, tiere eller
jokere er med i spillet.

Kortgivning

Inden kortgiveren starter med at give skal spilleren til venstre for
kortgiveren tage af.

Kortene fordeles af kortgiveren med 9 kort til hver af de tre spillere
Kortene gives mod uret (højre om): Først 3 kort til spilleren der sidder til
højre for kortgiveren, derefter 3 kort til spilleren der sidder til venstre for
kortgiveren og til sidst 3 kort til kortgiveren selv. Dette gentages indtil de
3 spillere har ni kort hver.
Oversidderen – der sidder over for kortgiveren – blander i mellemtiden et andet
spil kort og lægger det ved sin venstre hånd, så det er klar til at blive brugt
til det næste spil.
De sidste 13 kort kaldes Talonen og lægges i en bunke midt på bordet. Kortene i
Talonen kan bruges som byttere.

Når et spil er færdigspillet, er det spilleren til højre for kortgiveren
fra det forrige spil, der skal give kortene til det næste spil.

Meldingerne

I L’hombre er der tre typer meldinger:

 • Trumf-spil: Meldinger hvor man skal have stikkene (Spil, Bedre Spil, Tourné, Tourné Respekt, Solo og Solo Kulør).
 • Nolo-spil: Meldinger hvor man ikke må få nogen stik (Købe Nolo, Ren Nolo og Nolo Ouvert)
 • Pas: Man melder Pas, når man hverken kan melde et trumf-spil eller et Nolo-spil, eller ikke kan melde højere end en allerede afgivet melding.

Får man meldingen (spillet) er man alene mod de to andre. For de to andre (modspillerne) gælder det om i samarbejde at forhindre at spilleren vinder sin melding:

 • I trumf-spil gælder det for spilleren (ham der har fået meldingen) om at få flere stik end den af modspillerne der får flest stik. Da hver spiller har 9 kort er der ligeledes 9 stik og dermed er man sikker på at vinde hvis man får 5 stik. Det er dog også muligt at vinde på 4 stik, hvis den ene modspiller får 3 stik og den anden 2 stik.
  Får en af modspillerne det samme antal stik som spilleren er spilleren bet, d.v.s spilleren har tabt.
  Får en af modspillerne flere stik end spilleren er spilleren kruk, og det koster et point ekstra.
 • I Nolospil gælder det for spilleren om at undgå at få stik.

 

Meldeforløbet
Som nævnt i indledningen giver kortgiveren først spilleren til højre for sig selv 3 kort. Denne spiller kaldes forhånden.
Herefter får spilleren til venstre for kortgiveren 3 kort. Denne spiller kaldesmellemhånden.
Herefter får kortgiveren 3 kort. Kortgiveren kaldes baghånden.
I meldeforløbet starter forhånden med at melde.
Herefter melder mellemhånden, som enten må afgive en melding, der er højere end
den melding forhånden har – eller sige Pas. Afgiver mellemhånden en melding der
er højere end forhåndens melding, kan forhånden enten sige Pas eller afgive en
melding, der slår mellemhåndens melding. Dette forløb fortsætter indtil en af
de to melder Pas.
Baghånden kan først melde, når de to første har meldt færdigt – og kan enten
melde over eller sige Pas. Melder baghånden ikke Pas er meldeforløbet herefter
helt som beskrevet ovenfor.
BEMÆRK: Har forhånden sagt Spil, og mellemhånden melder over med eksempelvis
Solo har forhånden mulighed for selv at melde Solo.
Har man afgivet én melding må man ikke ændre sin melding: Man må
eksempelvis ikke ændre meldingen Spil til Solo, hvis de efterfølgende meldinger
bliver Pas.
Man har dog ret til at fortryde/ændre sin melding, hvis det sker inden den
næste i meldeforløbet har afgivet sin melding.
BEMÆRK: Alle købespil skal dog meldes som Spil – og først når man har fået
meldingen ved at modspillerne har sagt Pas oplyser man hvilken type købespil
man har.
Er der allerede sagt Spil af en af de andre og man eksempelvis har en Tourné,
skal man selvfølgelig ikke sige Pas, men har ret til at melde sin Tourné.

Meldingernes rækkefølge

Som nævnt ovenfor gælder det altid for trumf-spillene, at man vinder sin
melding, hvis man får flere stik end den af sine modstandere, der får flest
stik. D.v.s. at man ikke som i Whist kan rangere meldingerne efter antallet af
stik man regner med at kunne få.

Derimod gælder følgende principper i L’hombre:

 • Meldinger hvor spilleren ikke må bytte – fødte spil – rangerer højere end meldinger, hvor spilleren må bytte – købespil.
 • Spar rangerer højere end de tre andre farver.

Meldingernes rækkefølge fremgår af nedenstående tabel og værdien af en
melding afspejles i pointværdien.

 

Point

 

Melding

Type

Må modspillerne købe?

Vundet spil/bet

Kruk

  Pas

K
Ø
B
E
S
P
I
L
Spil

Trumf-spil

Ja

1

2

Bedre Spil (Spar)

Trumf-spil

Ja

1

2

Tourné

Trumf-spil

Ja

2

3

Købe Nolo

Nolo-spil

Nej

2

3

Tourné Respekt

Trumf-spil

Ja

3

4

F
Ø
D
T
E
S
P
I
L
Solo

Trumf-spil

Ja

3

4

Solo Kulør (Spar)

Trumf-spil

Ja

4

5

Ren Nolo

Nolo-spil

Nej

4

5

Nolo Ouvert

Nolo-spil

Nej

6

7

  Tout

1

Har to meldinger samme pointværdi rangerer de lige højt, hvis ikke de to
(tidligere nævnte) principper gælder:

 • Meldinger hvor spilleren ikke må bytte (fødte spil) rangerer højere end meldinger, hvor spilleren må bytte (købe-spil).
 • Spar rangerer højere end de andre 3 farver.

D.v.s.

 • Bedre Spil (1 point) er mere værd end Spil (1 point)
 • Solo (3 point) er mere værd end Tourné Respekt (3 point)
 • Tourné (2 point) rangerer heltpå linie med Købe Nolo (2 point)
 • Solo Kulør (4 point) rangererhelt på linie med Ren Nolo (4 point)

Hvad gør man så nåreksempelvis én spiller har en Købe Nolo – og en anden har en Tourné ?
I det tilfælde vil det altid være den der har forhånden der får meldingen.

De enkelte meldingers betydning

Spil
Får man meldingen Spil, skal man – efter at de to andre har sagt Pas – oplyse
hvilken farve man ønsker som trumf og hvor mange kort man ønsker at købe
(bytte). Man skal bytte mindst et kort.
Modspillerne må også købe. Først skal modspilleren til højre for spilleren
købe, eller oplyse at han/hun ikke ønsker at bytte. Til sidst må modspilleren
til venstre for spilleren købe.

BEMÆRK: Har man fået meldingen Spil, kan man – efter at de to andre har
sagt Pas – ændre meldingen til et hvilket som helst købe-spil.

BEMÆRK: Alle købe-spil må smides til bet, hvis spilleren efter købet
vurderer at det ikke er muligt at vinde meldingen.

Bedre spil (Spar)
Spil med spar som trumf.
Skal meldes som Spil, d.v.s. man må ikke melde Bedre Spil, hvis det ikke er
nødvendigt for at overgå en allerede afgivet Spil-melding.
Spilleren skal købe mindst et kort. Modspillerne må også købe.

Tourné
Skal meldes som Spil.
Det øverste kort i talonen vendes, og denne farve bliver trumf.
Spilleren skal købe mindst ét kort ud over det vendte. Modspillerne må også
købe.

Købe Nolo
Skal meldes som Spil.
Spilleren skal købe mindst ét kort. Modspillerne må ikke købe.
Meldingen har samme værdi som Tourné, dvs. forhånden får meldingen.
Spilleren må ingen stik få.

Tourné Respekt
Skal meldes som Spil.
Man skal have begge sorte esser for at melde Tourné Respekt. De to sorte esser
skal lægges åbent på bordet, når meldeforløbet er forbi. Herefter vendes det
øverste kort i Talonen, og denne farve bliver trumf.
Spilleren skal købe mindst ét kort ud over det vendte. Modspillerne må også
købe.

Solo
Skal meldes som Solo.
Slår Tourné Respekt.
Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe.

Solo Kulør (Spar)
Skal meldes som Solo.
Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe.

Ren Nolo
Skal meldes som Ren Nolo.
Meldingen har samme værdi som Spar Solo, dvs. forhånden får meldingen.
Ingen må købe.
Spilleren må ingen stik få.

Nolo Ouvert
Skal meldes som Nolo Ouvert.
Ingen må købe.
Spilleren må ingen stik få, og skal lægge sine kort åbent på bordet inden
første udspil

Tout
Skal meldes som Tout og inden udspillet til 6. stik.
Man kan kun melde Tout, hvis man har meldingen i et trumf-spil. Melder man Tout
skal man have alle 9 stik. Lykkes det får man ét ekstra point. Lykkes det ikke
trækkes der ét point fra det antal point meldingen er værd.

Bytte kort

Efter meldeforløbet er afsluttet, er der mulighed for at bytte sine dårlige
kort væk og købe nogle nye fra Talonen – hvis meldingen tillader det (se
evt. tabellen: Meldingernes rækkefølge).
Først køber spilleren der har fået meldingen, det antal han/hun ønsker.
Herefter køber modspilleren der sidder til højre for spilleren, og til sidst
køber modspilleren der sidder til venstre for spilleren.
Alle har pligt til at oplyse hvor mange kort de køber fra Talonen.

BEMÆRK: Har du købt et forkert antal kort har du mulighed for at rette
dette, når det sker inden du har set dit køb og inden de der skal bytte efter
dig har set deres køb.

Udspil

Når alle har byttet skal forhånden (spilleren der sidder til højre
for kortgiveren) spille ud. Herefter lægger mellemhånden (spilleren der
sidder til højre for forhånden) et kort til. Den sidste der lægger et kort til
er baghånden.
Den der har fået stikket vender det, og har nu fået retten til at spille ud –
og spillet fortsætter indtil det er vundet eller kruk.

Spilles der et købe-spil og vurderer spilleren at det er umuligt at vinde
dette spil, må spilleren “smide spillet til bet” – altså opgive mod
at betale for en bet.
Spilleren må se udspillet, inden han/hun beslutter om spillet skal smides. Helt
præcis så kan spilleren vente med at beslutte sig indtil det er hans/hendes tur
til at spille til det første stik.

Bekende farve – eller svigte kulør

Man skal bekende den farve der er spillet ud – hvis man har kort i den udspillede farve.
Der er dog én undtagelse: Har man i et Trumf-spil en (eller flere) af detre Matadorer – og ingen andre trumfer – og der spilles en trumf ud, der
er mindre end den Matador, man har på hånden, så behøver man ikke at bekende
trumf.

BEMÆRK: De tre Matadorer (i daglig tale: dorer) er Spadille (Spar
Es), Manille (den næststørste trumf) og Basta (Klør Es).

Skal man ikke bekende den udspillede farve, bestemmer man frit hvilket kort
man vil smide. Er der spillet en fus ud i et trumf-spil bestemmer man således
selv om man vil stikke med en trumf eller smide en fus.